TKP Pensioen

  • Implementatie nieuwe wet Pensioencommunicatie
  • Digitalisering verschillende pensioenfondsen (o.a. gepersonaliseerde filmpjes)
  • Herschrijven teksten, ontwikkelen infographic